Asbest

Asbest?

Maar wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken?

Volgens de Asbestverwijderingsbesluit 1993 is sinds 1993 verboden om asbest of asbesthoudende producten te vervaardigen, in te voeren, voorhanden te hebben, ter beschikking te stellen,  toe te passen, te verwijderen of te bewerken. In bijna alle gevallen mag  asbest alleen door erkende en gecertificeerde bedrijven onder strenge voorwaarden worden verwijderd uit bouwwerken en objecten. Wij adviseren dit echter altijd door een specialist te doen. Voor uw gemak verdelen wij het traject in de volgende 6 stappen.

Stap 1: Opname & Offerte 17%
Stap 2: Asbestinventarisatie 33%
Stap 3: Meldingen & Vergunningen 50%
Stap 4: Asbestverwijdering 67%
Stap 5: Vrijgave en Storten 83%
Stap 6: Herstelwerkzaamheden & Oplevering 100%

Stap 1:

Opname & Offerte

Als uw aanvraag door ons ontvangen is wordt er met u een afspraak ingepland om een medewerker van MC Asbestverwijdering BV vrijblijvend bij u op de werk locatie langs te komen.  Dit wordt ook wel een opname of bezichtiging genoemd. Op locatie kijkt de medewerker of er asbestverdachte materialen aanwezig zijn op de door u aangewezen locatie, ook wordt meteen gekeken naar de situatie zodat de medewerker later op kantoor kan calculeren en een passende offerte aan u kan aanbieden. In sommige gevallen kan direct op locatie een mondelinge prijs afgesproken worden. Onze offerte prijzen zijn altijd All in.  Als u akkoord bent met de offerte kunnen wij binnen 5 werkdagen een asbestinventarisatie voor u inplannen zie stap 2.

 

Stap 2:

Asbest inventarisatie

Als u voornemens bent het asbest te laten verwijderen of bij sloopwerkzaamheden met afval meer als 10 kuub ben u verplicht om eerst een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Er komt een medewerker (dia) van een gecertificeerd inventarisatiebureau bij u langs die alle asbestverdachte toepassingen in kaart zal brengen. Van alle verdachte toepassingen wordt een materiaalmonster genomen en opgestuurd naar een laboratorium. Na afloop worden zijn bevindingen en analyse uitslagen verwerkt in een Asbestinventarisatie rapport. Dit rapport ontvangt u in de meeste gevallen binnen 5 werkdagen nadat hij bij u is langs geweest. Nu weet u precies waar en hoeveel asbest  in uw pand of object aanwezig is en welke actuele risico’s er zijn. Wanneer het rapport door ons ontvangen is kunnen we over gaan naar stap 3

Stap 3:

Meldingen & Vergunningen

Bij ontvangst van het asbestinventarisatierapport vragen wij direct een vergunning aan bij de gemeente. In de meeste gevallen duurt dit tussen de 1 en 2 weken maar de gemeentes zijn verplicht om binnen 4 weken akkoord te geven op de vergunning. Wanneer de gemeente na 4 weken geen tegenbericht geeft is deze automatisch akkoord. Bij bijvoorbeeld mutatieonderhoud  en reparaties kan de gemeente ervoor kiezen om de vergunning sneller goed te keuren. Wanneer wij de vergunning ontvangt hebben kan binnen 3 dagen worden gestart met de asbestverwijdering, eerst zullen wij diverse meldingen moeten doen aan controlerende instanties of overheidsinstanties. Bij asbest gerelateerde calamiteiten hoeft niet worden gewacht op de vergunning of meldingen en kan direct worden gestart met de asbestverwijdering.

Stap 4:

Asbestverwijdering

In  het asbestinventarisatierapport staat vermeld  welke risico’s er zijn en onder welke risicoklasse de toepassing verwijderd dient te worden. Wanneer alle benodigde materialen en materieel op locatie zijn kan het containment(binnen) of werkgebied(buiten) worden opgezet. Bij verwijdering van asbest in uw pand wordt er in bijna alle gevallen een containment met decontaminatiesluis om de te verwijderen toepassing heen gebouwd met speciale folie. Het containment wordt op onderdruk gebracht om te voorkomen dat de gevaarlijke asbestvezels tijdens de verwijdering niet worden verspreidt buiten het containment.  In het containment wordt het asbesthoudend materiaal voorzichtig, emissiebeperkend gedemonteerd en daarna direct dubbel verpakt. Eventuele vrijgekomen asbestvezels worden door de onderdrukmachine(odm) uit de lucht gefilterd. Nadat alle toepassingen zijn verwijderd wordt het containment of werkgebied gereinigd met speciale stofzuigers en natte doeken om zo de laatste sporen te verwijderen. Wanneer alles schoon is worden alle materialen gedecontamineerd en uit het containment afgevoerd via de decontaminatie sluis. Bij verwijdering van asbest in een buitensituatie (bv golfplaten dak) volstaat een afgezet werkgebied met een decontaminatie sluis of unit.

 

Stap 5:

Vrijgave & storten

In de meeste gevallen is het verplicht om na asbestverwijdering het werkgebied of containment vrij te geven door een onafhankelijk laboratorium of inspectie instelling. Zij zullen het werkgebied of containment visueel controleren of deze voldoet aan de gestelde opleveringseisen (Nen2990). Bij een binnensanering(containment) wordt aanvullend ook een luchtmeting uitgevoerd om te kijken of de concentratie aan asbestvezels in de lucht niet hoger is dan de wettelijk gestelde grenswaarde. Alle bevindingen en uitslagen worden verwerkt in een vrijgavenrapportage.  In de meeste gevallen krijgt u deze uitslag direct op locatie. Na afronding storten wij het asbesthoudend afval op een daartoe bevoegde stortplaats. Het bewijst hiervan ook wel stort-bon genoemd krijgt u van ons samen met de vrijgavenrapportage.

Stap 6:

Herstelwerkzaamheden & Oplevering

Als het asbest is verwijderd moet er in de meeste gevallen ook wat hersteld worden om het werkgebied weer in de oude staat terug te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een asbesthoudende golfplaten dak of plafondbeplating. Als deze toepassingen zijn verwijderd kunnen wij dit ook weer voor u herstellen met bijvoorbeeld asbestvrije dakbedekking of plafondbeplating.  Zo hoeft u niet meerdere bedrijven in te schakelen, heeft u één aanspreekpunt en kunnen wij u ontzorgen met een totaal pakket!