Asbest

Asbestverwijdering

Volgens de Asbestverwijderingsbesluit 1993 is sinds 1993 verboden  om asbest of asbesthoudende producten te vervaardigen, in te voeren, voorhanden te hebben, ter beschikking te stellen,  toe te passen, te verwijderen of te bewerken. In bijna alle gevallen mag  asbest alleen door erkende en gecertificeerde bedrijven onder strenge voorwaarden worden verwijderd uit bouwwerken en objecten. Wij adviseren dit echter altijd door een specialist te doen. Nu gaan we wat dieper in op het gehele traject.  Voor uw gemak verdelen wij het traject in de volgende 4 stappen.

Stap 1: Asbestinventarisatie 25%
Stap 2: Asbestverwijdering 50%
Stap 3: Vrijgave en storten 75%
Stap 4: Herstelwerkzaamheden 100%

Stap 1: Asbest inventarisatie

Eerst wilt u natuurlijk weten waar en hoeveel asbest zich bevindt in uw pand of object. Dit is ook verplicht als u voornemens bent het asbest te laten verwijderen of bij sloopwerkzaamheden met afval meer als 10 cuub. Er komt een inventariseur (dia) bij u langs die alle asbestverdachte toepassingen in kaart zal brengen. Van alle verdachte toepassingen wordt een materiaalmonster genomen en opgestuurd naar een laboratorium. Na afloop worden zijn bevindingen en analyse uitslagen verwerkt in een Asbestinventarisatie rapport. Zo weet u precies waar en hoeveel asbest er zicht in uw pand of object bevindt en welke actuele risico’s er zijn. Wanneer het rapport binnen is kunnen we over gaan op stap 2

Stap 2: Asbestverwijdering

In  het asbestinventarisatierapport staat vermeld  welke risico’s er zijn en onder welke risicoklasse de toepassing verwijderd dient te worden. Wanneer alle benodigde materialen en materieel op locatie zijn kan het containment(binnen) of werkgebied(buiten) worden opgezet. Bij verwijdering van asbest in uw pand wordt er in bijna alle gevallen een containment met decontaminatiesluis om de te verwijderen toepassing heen gebouwd met speciale folie. Het containment wordt op onderdruk gebracht om te voorkomen dat de gevaarlijke asbestvezels tijdens de verwijdering niet worden verspreidt buiten het containment.  In het containment wordt het asbesthoudend materiaal voorzichtig, emissiebeperkend gedemonteerd en daarna direct dubbel verpakt. Eventuele vrijgekomen asbestvezels worden door de onderdrukmachine(odm) uit de lucht gefilterd. Nadat alle toepassingen zijn verwijderd wordt het containment gereinigd met speciale stofzuigers en natte doeken om zo de laatste sporen te verwijderen. Wanneer alles schoon is worden alle materialen gedecontamineerd en uit het containment afgevoerd via de decontaminatiesluis. Bij verwijdering van asbest in een buitensituatie (bv golfplaten dak) volstaat een afgezet werkgebied met een decontaminatie sluis of unit.

 

Stap 3: Vrijgave en storten

In de meeste gevallen is het verplicht om na asbestverwijdering het werkgebied of containment vrij te geven door een onafhankelijk laboratorium of inspectie instelling. Zij zullen het werkgebied of containment visueel controleren of deze voldoet aan de gestelde opleverings eisen (Nen2990). Bij een binnensanering(containment) wordt aanvullend ook een luchtmeting uitgevoerd om te kijken of de concentratie aan asbestvezels in de lucht niet hoger is dan de wettelijk gestelde grenswaarde. Alle bevindingen en uitslagen worden verwerkt in een vrijgavenrapportage.  In de meeste gevallen krijgt u deze uitslag direct op locatie. Na afronding storten wij het asbesthoudend afval op een daartoe bevoegde stortplaats. Het bewijst hiervan krijgt u van ons samen met de vrijgavenrapportage.

Stap 4: Herstelwerkzaamheden

Als het asbest is verwijderd moet er in de meeste gevallen ook wat hersteld worden om het werkgebied weer in de oude staat terug te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een asbesthoudende golfplaten dak of plafondbeplating. Als deze toepassingen zijn verwijderd kunnen wij dit ook weer voor u herstellen met bijvoorbeeld asbestvrije dakbedekking of plafondbeplating.  Zo hoeft u niet meerdere bedrijven in te schakelen, heeft u één aanspreekpunt en kunnen wij u ontzorgen met een totaal pakket!